Woordenschat

Woordenlijsten, waarom handig

Het vergroten van de woordenschat van je kind is een belangrijk aspect van de taalbeheersing. Maar er staan wel 250.000 in de Dikke van Dale! Die hoeft niemand natuurlijk ooit allemaal te kennen. Op het internet kun je verschillende woordenlijsten vinden die leerkrachten gebruiken bij het woordenschatonderwijs. Deze lijsten bevatten woorden die frequent gebruikt worden en noodzakelijk zijn om de taal te kunnen begrijpen. De lijsten kun je ook helpen om te kijken hoe je kind er voor staat, welke woorden het al kent en aan welke woorden je aandacht wilt besteden in de komende periode.

Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK)
De BAK is ontwikkeld door het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen (ITTA) van de Universiteit van Amsterdam. Eigenlijk zijn het meerdere lijsten. Een lijst met het minimumwoordenlijst voor groep 1 en een uitbreidingswoordenlijst voor groep 1. En daarbij ook twee lijsten voor groep 2.
http://www.onderwijsconsument.nl/presentatie-basiswoordenlijst/

Duizend-en-één woordenlijst
Ontwikkeld door de SLO en is bedoeld voor anderstalige peuters en kleuters. Er is een sublijst met 52 woorden die bedoeld zijn als het eerste Nederlandse aanbod  aan anderstalige peuters en kleuters bij binnenkomst in de peuterspeelzaal of kleutergroep. De volgende stap is de sublijst van 203 woorden die 52 woorden uit sublijst 1 bevat plus 151 nieuwe woorden. De derde en laatste sublijst bevat 1001 woorden.
http://www.slo.nl/downloads/archief/Duizend-en-een-woorden.pdf/

Hazenberg Hulstijn lijst
Deze lijst wordt ook wel de H&H lijst genoemd:
0-2000 meest frequente woorden op alfabetische volgorde.
2000-5000 meest frequente woorden op alfabetische volgorde.

Idee
Tot de leeftijd van 3 jaar hield ik in een Excelfile bij welke woorden mijn kinderen gebruikten in de drie verschillende talen die zij spraken.  Elke maand voegde ik de woorden toe die zij gebruikten. Daarna ging hun woordenschat zo snel vooruit dat het niet meer bij te houden was.

Ik zal in toekomstige posts verder in gaan op het vergroten van de woordenschat maar onthoud dat herhaling erg belangrijk is, zowel herhaalde blootstelling als herhaald gebruik.

 

2 comments

  1. Interessant! Het valt me ook op hoeveel woorden ze passief kennen en die er opeens bij moeilijkere conversaties uitkomen! Mijn dochter vraagt dan verschrikt (door mijn enigszins verbaasde blik) of dat woord niet bestaat. En vaak moet ik dan bekennen dat menig Nederlands kind/jongvolwassene deze woorden niet gauw zal gebruiken.
    Ik denk ook dat de mooie Italiaanse zinsopbouw en woordenschat de Nederlandse taal positief beinvloeden!

    1. Wat grappig! Het blijft dus ergens hangen zeg maar, en dan komt het er later wel een keer uit.
      Daarbij is Italiaans is ook handig voor het Engels. Woorden als nauseous en saliva zijn dan heel makkelijk te begrijpen.

Leave a Reply