Rijmen

Wat rijmt er op …

Iets wat je makkelijk kunt doen als je ergens moet wachten of onderweg bent is rijmwoorden bedenken. Rijmen is een belangrijke vaardigheid die vooraf gaat aan het lezen. Kinderen gaan begrijpen dat bepaalde klanken steeds terugkomen en dat je met een kleine verandering nieuwe woorden kunt maken. Ze zullen ook begrijpen dat je bepaalde klanken of lettergrepen op dezelfde manier schrijft.

Wat rijmt er op….

 • baas?  Dwaas, gaas, haas, kaas, maas, paas, raas, vaas, waas, …
 • bad?  Gat, jat, kat, mat, nat, rat, vat, zat, …
 • band?  Hand, kant, land, mand, pand, plant, rand, stand, strand, tand, wand/t, zand, …
 • bang?  Gang, gedrang, hang, lang, rang, stang, tang, vang, wang, zang, …
 • bed?  Het, met, net, pet, vet, zet, …
 • ben?  Den, gen, hen, ken, men, pen, ren, wen, zen, …
 • beer?  Heer, keer, leer, meer, neer, peer, teer, veer, weer, zeer, …
 • ben?  En, hen, jen, ken, men, pen, ren, ven, zen, …
 • bok?  Dok, fok, gok, hok, jok, kok, lok, mok, nok, rok, sok, stok, tok, wok, …
 • boos?  Doos, hoos, koos, loos, poos, roos, soos, …
 • boot?  Goot, lood, noot, nood, poot, rood, …
 • bot?  Dot, lot, mot, rot, vod, zot, …
 • buur?  Duur, guur, huur, kuur, luur, muur, puur, stuur, tuur, vuur, zuur, …
 • deur?  Kleur, geur, scheur, sleur, zeur, …

Leave a Reply